Skip to main content
Public Health

Rapport ta’ Akkumpanjament

Il-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi huma akkumpanjati minn Rapport ta’ Akkumpanjament, ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea, li jenfasizza għażla ta’ osservazzjonijiet orizzontali bbażati fuq l-analiżi tal-profili tal-pajjiżi.

L-edizzjoni tal-2021 tar-Rapport ta’ Akkumpanjament għal mar-rapport ta’ State of Health in the EU tikkonsisti f’żewġ partijiet.

Parti 1 tippreżenta kapitlu ffukat fuq ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa Ewropej quddiem il-pandemija tal-COVID-19. L-analiżi hija ffukata fuq 3 punti ewlenin:

  • Fehim tal-impatti estensivi tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa. L-impatti kumplessi, diretti u indiretti tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa jinqabdu biss parzjalment mill-indikaturi disponibbli bħalissa. L-ilħuq ta’ fehim sħiħ ta’ dawn se jkun jeħtieġ aktar ġbir u analiżi tad-data fis-snin li ġejjin.
  • Sfruttar tal-vantaġġi tal-innovazzjoni diġitali fl-għoti tal-kura tas-saħħa u s-saħħa pubblika. Il-COVID-19 wassal għal aċċellerazzjoni massiva fl-użu ta’ għodod tas-saħħa diġitali fl-għoti tal-kura tas-saħħa u fis-saħħa pubblika. Wara l-pandemija, il-valutazzjoni tal-effikaċja, il-kosteffettività, u l-impatt ġenerali ta’ dawn l-għodod se jkunu ta’ importanza kbira biex jiġi sfruttat u sostnut l-użu ta’ dawn it-teknoloġiji tas-saħħa diġitali fit-tul.
  • Reviżjoni tal-istrateġiji tal-forza tax-xogħol tas-saħħa u l-ippjanar wara l-pandemija tal-COVID-19. Il-kwistjoni li ilha teżisti dwar l-iskarsezzi tal-forza tax-xogħol fis-settur tas-saħħa ħarġet totalment fil-beraħ matul il-punti l-aktar kritiċi tal-pandemija fil-biċċa l-kbira tas-sistemi tas-saħħa Ewropej. Il-bini tar-reżiljenza fil-forza tax-xogħol tas-saħħa se jirrikjedi azzjoni fuq diversi lievi, inkluż ippjanar aktar sofistikat tal-forza tax-xogħol u aktar investiment f’innovazzjonijiet ta’ taħlita ta’ ħiliet flimkien ma’ espansjoni sostnuta tal-forza tax-xogħol.

Parti 2 tar-Rapport ta’ Akkumpanjament tippreżenta ġabra tas-sejbiet ewlenin mid-29 Profil tas-Saħħa tal-Pajjiżi mħejjijin mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u l-European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory).

Edizzjonijiet preċedenti