Skip to main content
Public Health

Begeleidend verslag

De landenprofielen gaan vergezeld van een begeleidend verslag van de Europese Commissie. Daarin wordt een aantal horizontale waarnemingen op basis van de analyse van de landenprofielen voor het voetlicht gebracht.

Het begeleidend verslag bij State of Health in the EU 2021 bestaat uit twee delen.

Deel 1 bevat een hoofdstuk over de veerkracht van de Europese gezondheidsstelsels tijdens de COVID-19-pandemie. De analyse concentreert zich op 3 bevindingen:

  • de verstrekkende impact van de COVID-19-pandemie op de gezondheid begrijpen De complexe, directe en indirecte gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de gezondheid worden slechts gedeeltelijk in kaart gebracht door de momenteel beschikbare indicatoren. Om hier een volledig inzicht in te krijgen moeten in de komende jaren verder gegevens worden verzameld en geanalyseerd.
  • de voordelen van digitale innovatie op het gebied van gezondheidszorg en volksgezondheid veiligstellen COVID-19 heeft geleid tot een enorme versnelling van het gebruik van digitale gezondheidstools in de gezondheidszorg en de volksgezondheid. Na afloop van de pandemie zal het voor het gebruik en de duurzaamheid van deze digitale gezondheidstechnologieën op lange termijn van cruciaal belang zijn de doeltreffendheid, de kosteneffectiviteit en de algehele impact van deze tools te beoordelen.
  • strategieën en planning voor gezondheidswerkers op een nieuwe leest schoeien na de COVID-19-pandemie Tijdens de pieken van de pandemie is het lang aanslepende probleem van het tekort aan gezondheidswerkers in de meeste Europese gezondheidsstelsels duidelijk naar voren gekomen. Om de veerkracht van het personeel in de gezondheidszorg te vergroten zijn verschillende maatregelen nodig, waaronder een meer geavanceerde personeelsplanning, meer investeringen in een nieuwe vaardighedenmix en een duurzame uitbreiding van het personeel.

Deel 2 van het begeleidend verslag bevat de belangrijkste bevindingen van de 29 landenprofielen die zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid

Eerdere edities