Skip to main content
Public Health

Raportul însoțitor

Profilurile de țară în domeniul sănătății sunt completate de un raport însoțitor. Prezentat de Comisia Europeană, acesta conține o selecție de observații orizontale formulate după analiza profilurilor de țară.

Ediția din 2021 a raportului însoțitor al publicației „Starea sănătății în UE” cuprinde două părți.

Partea 1 prezintă un capitol axat pe reziliența sistemelor de sănătate europene în fața pandemiei de COVID-19. Analiza se concentrează pe 3 elemente:

  • Înțelegerea impactului profund al pandemiei de COVID-19 asupra sănătății. Indicatorii disponibili în prezent reflectă doar parțial impactul complex (direct și indirect) al pandemiei de COVID-19 asupra sănătății. Pentru a înțelege pe deplin acest impact, ne trebuie mai multe date și analize în anii următori.
  • Valorificarea avantajelor inovării digitale în furnizarea de asistență medicală și în sectorul sănătății publice. Pandemia de COVID-19 a determinat o accelerare masivă a adoptării instrumentelor digitale de sănătate în furnizarea de asistență medicală și în sectorul sănătății publice. După pandemie, va fi foarte important să evaluăm eficacitatea, rentabilitatea și impactul global al acestor instrumente, astfel încât să valorificăm și să susținem și mai mult utilizarea tehnologiilor digitale de sănătate pe termen lung.
  • Regândirea strategiilor și a planificării privind personalul medico-sanitar după pandemia de COVID-19. Vechea problemă a deficitului de cadre medico-sanitare a fost cu atât mai evidentă în perioadele de vârf ale pandemiei, în majoritatea sistemelor de sănătate europene. Consolidarea rezilienței forței de muncă din domeniul sănătății va necesita măsuri pe multiple niveluri: o planificare mai sofisticată a forței de muncă, creșterea investițiilor în inovații pentru dezvoltarea mixului de competențe, o creștere susținută a forței de muncă etc.

Partea 2 a raportului însoțitor prezintă o colecție de constatări desprinse din cele 29 de profiluri de țară în domeniul sănătății elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și de Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate (Observatorul).

Edițiile precedente