Skip to main content
Public Health

Spremljevalno poročilo

Zdravstvenim profilom držav je priloženo spremljevalno poročilo, ki ga je pripravila Evropska komisija in v katerem je poudarjen izbor horizontalnih opažanj na podlagi analize profilov držav.

Spremljevalno poročilo o ciklu o zdravstvenem stanju v EU za leto 2021 je sestavljeno iz dveh delov.

Del 1 predstavlja poglavje, osredotočeno na odpornost evropskih zdravstvenih sistemov na pandemijo COVID-19. Analiza zajema tri glavne vidike:

  • Razumevanje daljnosežnih posledic pandemije COVID-19 na zdravje. Trenutno razpoložljivi kazalniki le delno zajemajo kompleksne, neposredne in posredne učinke pandemije COVID-19 na zdravje. Za popolno razumevanje teh učinkov bosta v prihodnjih letih potrebna nadaljnje zbiranje in analiza podatkov.
  • Izkoriščanje prednosti digitalnih inovacij na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva in javnega zdravja. Zaradi COVID-19 je prišlo do zelo pospešene uporabe digitalnih zdravstvenih orodij pri zagotavljanju zdravstvenega varstva in na področju javnega zdravja. Po pandemiji bo ocena učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti in splošnega učinka teh orodij bistvenega pomena za dolgoročno izkoriščanje in ohranjanje uporabe teh digitalnih zdravstvenih tehnologij.
  • Ponovni razmislek o strategijah in načrtovanju v zvezi z zdravstvenim osebjem po pandemiji COVID-19. Dolgotrajni problem pomanjkanja zdravstvenega osebja je med vrhunci pandemije v večini evropskih zdravstvenih sistemov postal več kot očiten. Za krepitev odpornosti zdravstvenega osebja bodo potrebni ukrepi na več področjih, med drugim bolj izpopolnjeno načrtovanje delovne sile in večje naložbe v inovativno kombinacijo znanj in spretnosti ter stalno povečevanje delovne sile.

Del 2 spremljevalnega poročila predstavlja zbirko ključnih ugotovitev iz 29 zdravstvenih profilov držav, ki sta jih pripravili Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory).

Prejšnje izdaje