Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Valstu profili veselības jomā

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un Eiropas veselības sistēmu un politikas novērošanas centra (Novērošanas centra) eksperti sagatavoja kopā 29 veselības profilus ES valstīm, Islandei un Norvēģijai. Veselības profiliem, kas sagatavoti cikla “Veselības stāvoklis ES” ietvaros, ir mērķis savākt vienuviet zināšanas un informāciju par katras valsts veselības sistēmu, kura ļauj salīdzināt ES valstis. Šie profili sniedz detalizētu informāciju par pašreizējām problēmām veselības politikā un norisēm katrā valstī.

Katrs veselības profils satur

  • īsu kopsavilkumu par veselības stāvokli valstī,
  • datus par veselību noteicošajiem faktoriem (akcentējot ar uzvedību saistītos riska faktorus),
  • informāciju par veselības aprūpes sistēmas organizāciju,
  • kā arī veselības sistēmas rezultativitātes, piekļūstamības un noturības analīzi.

Šīs konceptuālās sistēmas pamatā ir mērķi, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā par rezultatīvām, piekļūstamām un noturīgām veselības aizsardzības sistēmām.

2021. gada valstu profili veselības jomā atspoguļo konkrētas veselības sistēmas problēmas Covid-19 pandēmijas kontekstā. Tie sniedz analītisku pārskatu par valstu veselības aprūpes sistēmu pasākumiem Covid-19 pandēmijas kontekstā.

Attiecīgā gadījumā 2021. gada valstu profili veselības jomā tekstā sniegtās analītiskās atziņas sasaista ar svarīgākajiem ES veselības politikas pasākumiem, kas tiek īstenoti Eiropas veselības savienības ietvaros, piemēram, saistībā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, Eiropas Zāļu stratēģiju un Eiropas veselības datu telpu.

Valstu profilus veselības jomā papildina pievienotais ziņojums.

Valstu profili veselības jomā (2021. g.)

* Ja rodas problēmas, failus atverot ar “Google Chrome”, izmantojiet “Internet Explorer”.

Iepriekšējo gadu izdevumi