Skip to main content
Public Health

Landsspecifika hälsoprofiler

Experter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård har tagit fram 29 landsspecifika hälsoprofiler för EU-länderna, Island och Norge. Landsprofilerna inom initiativet ”Hälsotillståndet i EU” ger kunskap och information om varje lands hälso- och sjukvårdssystem i jämförelse med andra EU-länder. De tar upp de senaste utmaningarna och utvecklingstendenserna i EU-ländernas hälsopolitik.

Hälsoprofilerna innehåller

  • en snabb överblick över befolkningens hälsa
  • faktorer som påverkar hälsan (med fokus på riskbeteenden)
  • hälso- och sjukvårdens utformning, och
  • en analys av hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och anpassningsbarhet.

Reglerna utgår från målen i kommissionens meddelande om effektiva, tillgängliga och anpassningsbara hälso- och sjukvårdssystem.

De landsspecifika hälsoprofilerna 2021 återspeglar hälso- och sjukvårdens särskilda utmaningar mot bakgrund av covid-19-pandemin. De innehåller en analys av de nationella hälso- och sjukvårdsinsatserna mot covid-19-pandemin.

När så är lämpligt kopplas analysresultaten i de landsspecifika hälsoprofilerna 2021 till EU:s viktigaste hälsopolitiska verksamheter inom europeiska hälsounionen, t.ex. EU:s plan mot cancer, läkemedelsstrategin för EU och det europeiska hälsodataområdet.

De landsspecifika hälsoprofilerna åtföljs av en kompletterande rapport.

Landsspecifika profiler 2021

* Använd Internet Explorer om du inte kan öppna filerna i Google Chrome.

austria_flag.gif

Österrike: tyskaengelska

italy_flag.gif

Italien: italienskaengelska

belgium_flag.gif

Belgien: franskanederländskaengelska

latvia_flag.gif

Lettland: lettiskaengelska

bulgaria_flag.gif

Bulgarien: bulgariskaengelska

lithuania_flag.gif

Litauen: litauiskaengelska

croatia_flag.gif

Kroatien: kroatiskaengelska

luxembourg_flag.gif

Luxemburg: franskaengelska

cyprus_flag.gif

Cypern: grekiskaengelska

malta_flag.gif

Malta: engelska

czechrepublic_flag.gif

Tjeckien: tjeckiskaengelska

netherlands_flag.gif

Nederländerna: nederländskaengelska

denmark_flag.gif

Danmark: danskaengelska

norway_flag.jpg

Norge: norskaengelska

estonia_flag.gif

Estland: estniskaengelska

poland_flag.gif

Polen: polskaengelska

finland_flag.gif

Finland: finskaengelska

portugal_flag.gif

Portugal: portugisiskaengelska

france_flag.gif

Frankrike: franskaengelska

romania_flag.gif

Rumänien: rumänskaengelska

germany_flag.gif

Tyskland: tyskaengelska

slovakia_flag.gif

Slovakien: slovakiskaengelska

greece_flag.gif

Grekland: grekiskaengelska

slovenia_flag.gif

Slovenien: slovenskaengelska

hungary_flag.gif

Ungern: ungerskaengelska

spain_flag.gif

Spanien: spanskaengelska

iceland_flag.gif

Island: isländskaengelska

sweden_flag.gif

Sverige: svenskaengelska

ireland_flag.gif

Irland: engelska

 

Tidigare utgåvor