Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

Zprava Health at a Glance: Europe, kterou připravuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Evropskou komisí, mapuje pokrok, kterého bylo v zemích Unie dosaženo při vytváření účinných, dostupnýchodolných systémů zdravotní péče. Zveřejňuje se každé dva roky a poskytuje neutrální, popisné srovnání všech zemí EU na základě veřejně dostupných údajů a ukazatelů.

Zpráva Health at a Glance: Europe za rok 2022 analyzuje hlavní výzvy, které musí evropské země řešit, aby vytvořily silnější a odolnější systémy zdravotní péče po skončení akutní fáze pandemie covidu-19. Zvláštní důraz je kladen na to, jak pandemie ovlivnila duševní a fyzické zdraví mladých lidí. Zpráva zdůrazňuje potřebu dalších opatření, která zabrání tomu, aby tato pandemie nepoznamenala mladou generaci natrvalo. Toto vydání publikace rovněž poukazuje na to, jak pandemie narušila celou řadu zdravotnických služeb pro pacienty bez onemocnění covid-19, a posuzuje politické reakce evropských zemí, jejichž cílem bylo zmírnit negativní důsledky tohoto narušení. Zabývá se také řadou kritických behaviorálních a environmentálních rizikových faktorů, které významnou měrou ovlivnily zdraví i úmrtnost lidí, a zdůrazňuje, že je důležité více se zaměřit na prevenci přenosných i nepřenosných nemocí.

Health at a Glance: Europe 2022

Dřívější ročníky Health at a Glance: Europe