Skip to main content
Public Health

Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy

Série zpráv Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy (Health at a Glance: Europe) mapuje pokrok, kterého bylo v zemích Unie dosaženo při vytváření účinných, dostupných a odolných systémů zdravotní péče. Zpráva se zveřejňuje každé dva roky a poskytuje neutrální, popisné srovnání všech zemí EU na základě veřejně dostupných údajů a ukazatelů.

Nejnovější zpráva Health at a Glance: Europe (Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy) byla zveřejněna v listopadu 2020. Tato publikace obsahuje analýzu zdravotního stavu občanů EU a fungování systémů zdravotní péče v jednotlivých zemích. Připravila ji Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Komisí.

Kromě několika kapitol o zdravotním stavu, rizikových faktorech pro zdraví, výdajích na zdravotnictví, kvalitě a dostupnosti zdravotní péče v 36 evropských zemích zahrnuje zpráva za rok 2020 také dvě kapitoly o tématech, která jsou v EU aktuální. První z nich se zabývá hloubkovou analýzou a posouzením odolnosti evropských systémů zdravotní péče vůči krizi COVID-19. Druhá kapitola analyzuje dopad znečištění ovzduší na zdraví obyvatel Evropy.

Health at a Glance: Europe 2020

Dřívější zprávy Health at a Glance: Europe