Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

Udviklet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) i samarbejde med Europa-Kommissionen, Health at a Glance: Europe-rapporter indeholder vurdering af udviklingen inden for EU, hvad angår effektive, åbne og modstandsdygtige sundhedssystemer. Rapporten offentliggøres hvert andet år og indeholder en velafbalanceret og beskrivende vurdering af alle EU-landene på grundlag af offentligt tilgængelige data og indikatorer.

I 2022-udgaven af Health at a Glance: Europe undersøges de centrale udfordringer, som de europæiske lande skal afhjælpe for at udvikle stærkere og mere modstandsdygtige sundhedssystemer efter covid-19-pandemiens akutte fase. Den omfatter et særligt fokus på, hvordan pandemien har påvirket unges mentale og fysiske sundhed. I rapporten understreges behovet for yderligere foranstaltninger for at forhindre covid-19-pandemien i at skade en generation af unge. I denne udgave af Health at a Glance: Europe vurderes desuden pandemiens afbrydelse af en bred vifte af sundhedstjenester for de patienter, der ikke er ramt af covid-varianter, samt de politiske reaktioner, som de europæiske lande har taget i brug for at afbøde de negative konsekvenser af disse forstyrrelser. Den omhandler desuden en række kritiske adfærdsmæssige og miljømæssige risikofaktorer, der i væsentlig grad har påvirket menneskers sundhed og dødelighed, og der lægges vægt på et større fokus på forebyggelse af både overførbare og ikkeoverførbare sygdomme.

Health at a Glance: Europe 2022

Tidligere udgaver af Health at a Glance: Europe