Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

I serien af Health at a Glance: Europe-rapporter vurderes udviklingen i retning af effektive, åbne og modstandsdygtige sundhedssystemer i hele EU. Rapporten, som offentliggøres hvert andet år, giver en neutral og beskrivende sammenligning af alle EU-landene på grundlag af offentligt tilgængelige data og indikatorer.

Den seneste Health at a Glance: Europe-rapporten blev offentliggjort i november 2020. Publikationen, som er udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) i samarbejde med Kommissionen, giver en analyse af EU-borgernes sundhedstilstand og de europæiske sundhedssystemers resultater.

Ud over kapitlerne om sundhedstilstanden, risikofaktorerne for sundhed, sundhedsudgifterne og kvaliteten af og adgangen til sundhedspleje i 36 europæiske lande indeholder rapporten for 2020 to tematiske kapitler af stor relevans for EU's dagsorden. Det første af disse giver en grundig analyse og vurdering af de europæiske sundhedssystemers modstandsdygtighed over for covid-19-sundhedskrisen. Det andet indeholder en vurdering af luftforureningens konsekvenser for sundheden i Europa.

Health at a Glance: Europe 2020

Tidligere udgaver af Health at a Glance: Europe