Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

„Ukratko o zdravlju: Europa”

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u suradnji s Europskom komisijom objavljuje seriju izvješća „Ukratko o zdravlju:Europa”. U tim se izvješćima ocjenjuje napredak u postizanju učinkovitih, dostupnih i otpornih zdravstvenih sustava u EU-u. Ta izvješća, koja se objavljuju svake dvije godine, daju uravnoteženu opisnu ocjenu zdravstvenih sustava svih država članica EU-a na temelju javno dostupnih podataka i pokazatelja.

U izdanju izvješća „Ukratko o zdravlju: Europa” za 2022. analiziraju se ključni izazovi s kojima se europske zemlje moraju uhvatiti u koštac kako bi nakon akutne faze pandemije bolesti COVID-19 razvile snažnije i otpornije zdravstvene sustave. Posebno se naglašava utjecaj pandemije na mentalno i fizičko zdravlje mladih. U izvješću se naglašava potreba za dodatnim mjerama kako bi se spriječile trajne posljedice pandemije bolesti COVID-19 za cijeli naraštaj mladih ljudi. U novom izdanju izvješća „Ukratko o zdravlju: Europa” iznosi se i procjena pandemijom uzrokovanih poremećaja u pružanju brojnih zdravstvenih usluga pacijentima koji nisu oboljeli od COVID-a te političkih mjera koje su europske zemlje poduzele kako bi ublažile negativne posljedice tih poremećaja. Naveden je i niz ključnih čimbenika rizika povezanih s ponašanjem i okolišem koji su znatno utjecali na zdravlje i smrtnost ljudi te je naglašena važnost usredotočavanja na prevenciju zaraznih i nezaraznih bolesti.

„Ukratko o zdravlju: Europa” 2022.

Prethodna izdanja izvješća „Ukratko o zdravlju: Europa”