Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

De reeks Health at a Glance: Europe, ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in samenwerking met de Europese Commissie, beoordeelt de vooruitgang van de EU bij de ontwikkeling van doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels. Deze rapporten, die twee keer per jaar verschijnen, leveren een gebalanceerd verslag over alle EU-landen op basis van openbaar beschikbare gegevens en indicatoren.

In de editie 2022 van Health at a Glance: Europe worden de belangrijkste uitdagingen voor de Europese landen geanalyseerd om de gezondheidsstelsels, nu de acute fase van de COVID‑19-pandemie voorbij is, sterker en veerkrachtiger te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de gevolgen van de pandemie voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van jongeren. In het rapport wordt benadrukt dat er méér maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat een generatie jongeren blijvende schade aan de COVID-19-pandemie overhoudt. In deze derde editie van “Health at a Glance: Europe” wordt ook gesproken over het feit dat een heel scala aan gezondheidsdiensten voor patiënten die geen covid hadden door de pandemie werd verstoord, en over de beleidsreacties van de Europese landen om de negatieve gevolgen van deze verstoringen te verzachten. Verder wordt ingegaan op een aantal cruciale gedrags- en milieurisicofactoren die van grote invloed waren op de gezondheid van mensen en op de mortaliteit, waarbij wordt benadrukt dat meer aandacht moet worden besteed aan de preventie van zowel overdraagbare als niet-overdraagbare ziekten.

Health at a Glance: Europe 2022

Eerdere edities van Health at a Glance: Europe