Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

De reeks Health at a Glance: Europe is een analyse van de vooruitgang in de richting van doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige zorgstelsels in de hele EU. Deze verslagen, die elke twee jaar worden gepubliceerd, maken een objectieve vergelijking van alle EU-landen op basis van publiek beschikbare gegevens en indicatoren.

De meest recente uitgave van Health at a Glance: Europe is in november 2020 verschenen. Dit rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie bevat een analyse van de gezondheidstoestand van de burgers en de prestaties van de gezondheidszorg in de EU.

Naast hoofdstukken over de gezondheidstoestand, risicofactoren voor gezondheid, zorguitgaven, en kwaliteit en toegang tot zorg in 36 Europese landen telt het verslag van 2020 nog twee, voor de EU-agenda uiterst relevante hoofdstukken. Het eerste daarvan bevat een uitvoerige analyse en beoordeling van de veerkracht van de Europese gezondheidsstelsels in het licht van de COVID-19-gezondheidscrisis. In het tweede hoofdstuk wordt de impact van luchtverontreiniging op de gezondheid in Europa beoordeeld.

Health at a Glance: Europe 2020

Voorgaande edities van Health at a Glance: Europe