Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

Den återkommande rapporten Health at a Glance: Europe mäter framstegen på väg mot effektiva, tillgängliga och flexibla hälso- och sjukvårdssystem i EU. Rapporten publiceras vartannat år och innehåller objektiva och beskrivande jämförelser utifrån tydliga indikatorer.

Den senaste Health at a Glance: Europe kom i november 2020. Rapporten har tagits fram av OECD med hjälp av kommissionen och innehåller analyser av hälso- och sjukvården i EU och invånarnas hälsa.

Utöver kapitel om hälsotillstånd, riskfaktorer för hälsa, hälso- och sjukvårdsuppgifter samt kvalitet och tillgång till vård i 36 europeiska länder finns i år också två tematiska kapitel med stor betydelse för EU:s arbete. Det första innehåller en ingående analys och bedömning av hälso- och sjukvårdens resiliens mot coronapandemin. I det andra finns en utvärdering av hur luftföroreningarna påverkar hälsan i Europa.

Health at a Glance: Europe 2020

Tidigare Health at a Glance: Europe