Přejít na hlavní obsah
Public Health

Cílem cyklu State of Health in the EU je zajistit tvůrcům politik a aktérům, kteří se podílejí na utváření politik v oblasti zdraví, snadný přístup k informacím, odborným znalostem a osvědčeným postupům používaným ve zdravotnictví.

Řídí jej Evropská komise a v rámci trvalého úsilí o podporu sdílení znalostí v celé EU čerpá z poznatků Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a European Observatory on Health Systems and Policies (Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik).

Cyklus State of Health in the EU shromažďuje nejnovější poznatky o zdraví, které publikuje v řadě stručných a přehledných zpráv.

Pravidelný cyklus s názvem State of Health in the EU (Zdravotní stav populace v EU) zahrnuje čtyři hlavní fáze:

  • Společná zpráva OECD a Komise s názvem Health at a Glance: Europe (Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy) obsahuje horizontální posouzení výkonnosti systémů zdravotní péče jednotlivých zemí EU. Zahrnuje rovněž dvě tematické kapitoly týkající se důležitých témat.
  • Zdravotní profily jednotlivých zemí, připravované s ohledem na kontext a specifika zemí EU, nabízejí hodnocení silných stránek i výzev, jimž jednotlivé zdravotnické systémy čelí.
  • Průvodní zpráva zveřejněná společně s příslušnými zdravotními profily zemí prezentuje některé z nejdůležitějších trendů transformace systémů zdravotní péče.
  • Zdravotnické orgány členských zemí EU mohou požádat o dobrovolné výměny informací s odborníky, kteří se podíleli na vypracování zprávy State of Health in the EU, a prodiskutovat s nimi závěry této zprávy a možná politická opatření.

State of Health in the EU pomáhá členským státům tím, že rozšiřuje základnu zdravotnických poznatků. Komise díky němu získává analýzu údajů a politik, které usnadňují vypracování politických strategií a spolupráci na úrovni EU.

Video


2018_state_video.jpg