Siirry pääsisältöön
Public Health

Yleiskatsaus

Terveyden tila EU:ssa -syklin tavoitteena on tuoda terveysjärjestelmiin liittyvää tietoa, asiantuntemusta ja hyviä toimintatapoja terveyspolitiikan laatijoiden ja päätöksentekijöiden saataville.

Sykliä hallinnoi Euroopan komissio, ja yhteistyössä ovat mukana myös taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskus (EOHSP).

Terveyden tila EU:ssa -syklin yhteydessä kerätty tieto julkaistaan selkeinä ja tiiviinä raportteina.

Terveyden tila EU:ssa -sykliin kuuluu neljä keskeistä osiota:

  • OECD:n ja Euroopan komission yhteisessä raportissa Health at a Glance: Europe EU-maiden kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä arvioidaan horisontaalisesti. Siinä on myös kaksi erillistä lukua tärkeistä aiheista.
  • EU-maiden terveysprofiileissa otetaan huomioon kunkin maan erityispiirteet ja esitetään maakohtainen arvio terveysjärjestelmien vahvuuksista ja haasteista.
  • Maakohtaisten terveysprofiilien oheisraportissa esitellään terveydenhuoltojärjestelmien merkittävimpiä muutossuuntauksia EU:ssa.
  • EU-maiden terveysviranomaiset voivat halutessaan pyytää yhteistä palautekeskustelua Terveyden tila EU:ssa -asiantuntijoiden kanssa ja keskustella heidän kanssaan tutkimustuloksista ja pohtia keinoja toimintapolitiikan kehittämiseen.

Terveyden tila EU:ssa -syklin avulla vahvistetaan tietopohjaa, johon EU-maat voivat tukeutua terveyttä koskevassa päätöksenteossaan. Euroopan komissio saa siitä dataa ja analyyseja, joiden avulla se voi tukea EU-tason yhteistyötä ja politiikan kehittämistä.

Videot


2018_state_video.jpg