Skip to main content
Public Health

Sveikatos būklės ES ciklu siekiama, kad politikos formuotojai ir bet kas, kas padeda kurti sveikatos politiką, galėtų naudotis lengvai prieinama informacija apie sveikatos priežiūros sistemas, jų patirtį ir geriausius veiklos būdus.

Ciklą administruoja Europos Komisija, o prie šių jos pastangų remti žinių mainus visoje ES prisideda Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) bei Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo centras.

Per Sveikatos būklės ES ciklą renkami naujausi faktiniai duomenys apie sveikatą, kurie po to pateikiami glaustose, nesunkiai suprantamose ataskaitose.

Nuolatinį Sveikatos būklės ES ciklą („State of Health in the EU“) sudaro keturi pagrindiniai etapai.

  • Bendroje EBPO ir Komisijos ataskaitoje „Apie sveikatą glaustai. Europa“ pateikiamas horizontalus ES šalių nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų rodiklių vertinimas. Joje taip pat yra du svarbioms temoms skirti teminiai skyriai.
  • Sveikatos būklės atskirose šalyse apžvalgose, rengiamose atsižvelgiant į kiekvienos ES šalies aplinkybes ir ypatybes, įvertinami jų sveikatos sistemų privalumai ir problemos.
  • Papildomoje ataskaitoje, skelbiamoje kartu su Sveikatos būklės šalyse apžvalgomis, aptariamos kai kurios svarbiausios ES sveikatos priežiūros sistemų raidos tendencijos.
  • ES šalių sveikatos institucijos gali paprašyti savanoriškų mainų su Sveikatos būklės ES ciklo ekspertais, kad aptartų išvadas ir galimas politines priemones.

Vykdant Sveikatos būklės ES ciklą kuriamas valstybėms narėms naudingas tvirtesnis faktinių sveikatos duomenų pagrindas. Komisija gali pasinaudoti duomenų ir politikos analize ES lygmens politikos plėtojimui ir bendradarbiavimui remti.

Vaizdo siužetas


2018_state_video.jpg