Direct naar de inhoud
Public Health

State of Health in the EU is bedoeld om informatie, deskundigheid en goede werkwijzen op het gebied van zorgstelsels gemakkelijk toegankelijk te maken voor beleidsmakers en iedereen die bijdraagt tot het gezondheidsbeleid.

De cyclus wordt beheerd door de Europese Commissie. Bij haar voortdurende pogingen om kennis in de hele EU te delen, maakt zij ook gebruik van het werk van de OESO en de Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid

State of Health in the EU is een samenvatting van de meest recente empirische gegevens over gezondheid, in de vorm van een reeks beknopte, toegankelijke verslagen.

De cyclus State of Health in the EU bestaat steeds uit vier onderdelen:

  • het gezamenlijk verslag van de OESO en de Commissie Health at a Glance:Europe biedt een horizontale beoordeling van de prestatie van de zorgstelsels in de EU-landen. Het bevat ook 2 thematische hoofdstukken over belangrijke onderwerpen.
  • aparte gezondheidsprofielen per land, elk aangepast aan de specifieke omstandigheden en kenmerken van een EU-land, met een analyse van de sterke en zwakke punten in de zorgstelsels van die landen.
  • een begeleidend verslag bij de landprofielen, met de belangrijkste trends in de ontwikkeling van de zorgstelsels.
  • vrijwillige uitwisselingen met de experts achter State of Health in the EU, waar gezondheidsautoriteiten uit EU-landen om kunnen verzoeken om de resultaten en mogelijke beleidsreacties te bespreken.

State of Health in the EU biedt de lidstaten materiaal voor de empirische onderbouwing van hun gezondheidsbeleid. De cyclus biedt de Commissie een analyse van data en beleid ter ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking op EU-niveau.

Video’s


2018_state_video.jpg