Gå direkt till innehållet
Public Health

”Hälsotillståndet i EU” ska ge beslutsfattare och andra som utformar hälsopolitiken information, sakkunskap och bra metoder.

Initiativet sköts av EU-kommissionen som sprider kunskap i hela EU med hjälp av det arbete som utförs av OECD och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård.

Initiativet ”Hälsotillståndet i EU” bidrar med aktuella uppgifter och insikter om hälso- och sjukvården i EU i kortfattade, lättlästa rapporter.

Initiativet ”Hälsotillståndet i EU” består av tvååriga cykler i fyra delar:

  • OECD:s och EU-kommissionens rapport Health at a Glance: Europe som innehåller en övergripande utvärdering av EU-ländernas hälso- och sjukvårdssystem och två tematiska kapitel om viktiga frågor.
  • Landsspecifika hälsoprofiler som analyserar problem och fördelar med EU-ländernas hälso- och sjukvård.
  • En sammanfattande rapport som publiceras tillsammans med landsprofilerna och tar upp några av de viktigaste förändringarna i vården i EU.
  • EU-ländernas hälsomyndigheter kan be om utbyten med experterna bakom ”Hälsotillståndet i EU” för att diskutera resultat och eventuella åtgärder.

”Hälsotillståndet i EU” ger medlemsländerna bättre faktaunderlag. Kommissionen får i sin tur data och politiska analyser som kan bidra till nya strategier och samarbete på EU-nivå.

Videoklipp

2018_state_video.jpg