Skip to main content
Public Health

Dobrovolné výměny

Ministerstva zdravotnictví by měla využívat analýzu a poznatky uvedené ve zprávě Health at a Glance: Europe, ve zdravotních profilech zemí a v průvodní zprávě a poskytovat tak politickým činitelům podklady pro rozhodování. V rámci dobrovolných výměn lze zažádat o odborníky, kteří analýzu provedli, a využít tak jejich znalosti, lépe pochopit příslušné otázky a připravit možná politická opatření.

Dobrovolné výměny organizují na žádost především odborníci z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropského střediska pro sledování zdravotnických systémů a politik (Observatoř) v úzké spolupráci s žádajícími vnitrostátními zdravotnickými orgány. Jednotlivé země EU, nebo malá skupinka těchto zemí EU, se tak mohou blíže zabývat otázkami, na které se upozorňuje v příslušném zdravotním profilu země, průvodní zprávě a ve zprávě s názvem Stručný pohled na zdraví: Evropa.

Tyto dobrovolné výměny mají za cíl:

  • usnadnit dialog a výměnu informací
  • zajistit lepší porozumění základní problematice
  • sdílet osvědčené postupy
  • v případě potřeby podporovat vnitrostátní politická opatření.

Rozsah, obsah a formát každé výměny je přizpůsoben zvláštním potřebám a preferencím dané země a může mít podobu semináře, sympozia nebo politického dialogu.