Skip to main content
Public Health

Vapaaehtoiset palautekeskustelut

Health at a Glance: Europe -raportti, maakohtaiset terveysprofiilit ja oheisraportti sisältävät analyysejä ja näkemyksiä, joita EU-maiden terveysministeriöiden kannattaa hyödyntää päätöksenteossaan. Kukin maa voi halutessaan pyytää palautekeskustelua analyyseista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Sen aikana asiantuntijat voivat selittää tuloksia ja havaittuja ongelmakohtia tarkemmin, jotta maassa voidaan ryhtyä tarvittaviin terveyspoliittisiin toimiin.

Vapaaehtoisia keskustelutilaisuuksia järjestävät pyynnöstä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen (EOHSP) asiantuntijat tiiviissä yhteistyössä pyynnön esittäneiden kansallisten terveysviranomaisten kanssa. Keskusteluun voidaan kutsua yhden maan edustajat kerrallaan tai muutaman maan edustajat yhdessä. Sen aikana tarkastellaan perusteellisemmin maakohtaisissa terveysprofiileissa, oheisraportissa ja Health at a Glance: Europe -raportissa esille nousseita kysymyksiä.

Keskustelujen tavoitteena on

  • edistää vuoropuhelua
  • ymmärtää taustatekijöitä
  • jakaa parhaita käytäntöjä
  • tukea tarvittaessa kansallisia terveyspolitiikan toimia.

Asiantuntijoiden ja viranomaisten tapaamiset voidaan järjestää esimerkiksi seminaarin, työpajan tai kokouksen muodossa. Käsiteltävät aiheet valitaan maakohtaisten tarpeiden mukaan.