Skip to main content
Public Health

Önkéntes adatcserék

Az EU arra ösztönzi az uniós országok egészségügyi minisztériumait, hogy a Health at a Glance: Europe (Egészségügyi pillanatkép: Európa) jelentés, az egészségügyi országelemzések és a kísérő jelentés által nyújtott helyzetelemzést és betekintést használják fel információforrásként a döntéshozatalban. Ennek fényében önkéntes adatcserét lehet kérelmezni az elemzés elvégzéséért felelős szakértőkkel, hogy szaktudásukat latba vetve segítsenek az adott problémák megértésében és lehetséges szakpolitikai válaszlépések kidolgozásában.

A kérésre elérhető, önkéntes információcserét elsősorban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja szakértői szervezik, szoros együttműködésben a kérelmező nemzeti egészségügyi hatóságokkal. Az információcsere alkalmat ad az egyes uniós országoknak vagy azok kisebb csoportjainak arra, hogy megvitassanak olyan témákat, amelyekre az egészségügyi országelemzés, a kísérő jelentés vagy a Health at a Glance: Europe (Egészségügyi pillanatkép: Európa) jelentés felhívta a figyelmet.

Az önkéntes információcsere célja a következő:

  • a párbeszéd és az eszmecsere elősegítése,
  • a mögöttes információk feltérképezése,
  • a bevált gyakorlatok megosztása,
  • és szükség esetén a nemzeti szakpolitikai intézkedések támogatása.

Minden egyes önkéntes adatcsere hatóköre, tartalma és formátuma az adott ország szükségleteihez és preferenciáihoz igazodik, és szeminárium, munkaértekezlet, szimpózium vagy politikai párbeszéd formáját öltheti.