Skip to main content
Public Health

Vrijwillige uitwisselingen

De ministeries van volksgezondheid van alle EU-landen worden aangemoedigd om bij de besluitvorming profijt te trekken van de analyse en inzichten van Health at a Glance:Europe, de gezondheidsprofielen per land en het begeleidend verslag als basis voor de besluitvorming. Bij de vrijwillige uitwisselingen kunnen ook de deskundigen worden betrokken die de analyse hebben uitgevoerd. Er kan dan een beroep worden gedaan op hun expertise om meer inzicht te verwerven in de problematiek en om mogelijke oplossingen te bedenken.

Op verzoek worden de vrijwillige uitwisselingen hoofdzakelijk georganiseerd door deskundigen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid, in nauwe samenwerking met de verzoekende nationale gezondheidsautoriteiten. Hierdoor kan één EU-land of een kleine groep EU-landen nader ingaan op onderwerpen die worden vermeld in de desbetreffende gezondheidsprofielen per land, het begeleidend verslag en Health at a Glance: Europe.

De vrijwillige uitwisselingen zijn opgezet om

  • de dialoog en de onderlinge contacten te verbeteren
  • meer inzicht in de onderliggende problemen te krijgen
  • uitwisseling van beste praktijken
  • ondersteuning van nationale beleidsmaatregelen indien nodig

Reikwijdte, inhoud en vorm van elke vrijwillige uitwisseling worden afgestemd op de specifieke behoeften en voorkeuren van het betrokken land. Het kan gaan om een seminar, workshop, symposium of beleidsdialoog.