Přejít na hlavní obsah
Public Health

Zákaz přeshraniční reklamy na tabákové výrobky a souvisejícího sponzorství

Reklama na tabákové výrobky zvyšuje jejich spotřebu různými způsoby, zejména tím, že povzbuzuje děti a mladé lidi k tomu, aby začali kouřit. Působí rovněž na kuřáky tak, aby kouřili více, snižuje jejich motivaci přestat s kouřením, podněcuje bývalé kuřáky, aby začali znovu, a navozuje prostředí, v němž je užívání tabáku vnímáno jako běžné a přijatelné chování a kde se varování ohledně dopadů na zdraví neberou vážně.

Omezení reklamy na tabákové výrobky a souvisejícího sponzorství v EU:

Směrnice o reklamě na tabákové výrobky (2003/33/ES) obsahuje celounijní zákaz přeshraniční reklamy na tabákové výrobky a sponzorství v médiích jiných než televize. Tento zákaz se týká tištěných médií, rozhlasového vysílání, internetu a sponzorování akcí, na nichž se podílí několik členských států, jako jsou například olympijské hry nebo závody Formule 1. Na těchto akcích je zakázána bezplatná distribuce tabákových výrobků. Zákaz se týká reklamy a sponzorství s cílem přímé či nepřímé propagace tabákového výrobku.

Reklama na tabákové výrobky a jejich sponzorství v televizním vysílání bylo zakázáno v roce 1989, a to díky tzv. směrnici „Televize bez hranic“ (89/552/EHS). Tuto směrnici nahradila směrnice o audiovizuálních mediálních službách (2010/13/EU), která tento zákaz rozšiřuje na všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení, včetně umístění produktu (product placement).

Více informací o této směrnici naleznete zde.

V květnu 2008 zveřejnila Komise Zprávu o provádění směrnice o reklamě na tabákové výrobky.

Jiné formy propagace tabákových výrobků upravuje doporučení Rady (2003/54/ES) o prevenci kouření a o iniciativách na zlepšení kontroly tabáku. Doporučuje členským státům, aby zakázaly užívání tabákových obchodních značek na netabákových výrobcích či službách, a to konkrétně:

  • používání propagačních předmětů a vzorků tabákových výrobků,
  • využití a šíření obchodní propagace (např. slevy, dárky, odměny nebo příležitost účastnit se propagační soutěže či hry),
  • používání billboardů, plakátů a dalších venkovních či vnitřních reklamních technik (jako je reklama na automatech s tabákovými výrobky),
  • využívání reklamy v kinech a jakékoli jiné formy reklamy, sponzorování nebo činností přímo nebo nepřímo určených k propagaci tabákových výrobků.

Na mezinárodní úrovni pak článek 13 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) stanoví povinnost smluvních stran zakázat nebo omezit reklamu, propagaci a sponzorství tabákových výrobků. V červenci 2007 se smluvní strany této úmluvy na společné konferenci rozhodly zřídit pracovní skupinu, jejímž úkolem je vypracovat komplexní návrh pokynů pro provádění článku 13 úmluvy. Kromě toho bylo na konferenci předloženo doporučení ohledně klíčových prvků protokolu o přeshraniční reklamě, propagaci a sponzorství, který by tyto pokyny doplňoval.

Další informace