Direct la conținutul principal
Public Health

Interzicerea publicității și sponsorizării transfrontaliere în favoarea tutunului

Publicitatea pentru produsele din tutun favorizează consumul în diverse moduri, mai ales încurajând copiii și tinerii să înceapă să fumeze. În același timp, îi incită pe consumatorii de produse din tutun să fumeze mai mult și să nu renunțe la fumat, îi încurajează pe foștii fumători să-și reia obiceiul și creează un mediu în care fumatul este considerat un lucru acceptabil. În același timp, acest tip de publicitate reduce impactul avertismentelor privind sănătatea fumătorilor.

În UE, publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din tutun fac obiectul unor restricții reglementate de:

Directiva privind publicitatea pentru produsele din tutun (2003/33/CE) interzice, la nivelul UE, publicitatea și sponsorizarea transfrontalieră în favoarea tutunului prin alte mijloace de comunicare în masă decât televiziunea. Interdicția este valabilă pentru presa scrisă, radio, internet și pentru sponsorizarea evenimentelor la care participă mai multe țări din UE, cum ar fi Jocurile Olimpice și cursele de Formula 1. Distribuirea gratuită de produse din tutun este interzisă la astfel de evenimente. Interdicția se referă la publicitatea și sponsorizarea având ca scop sau efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun.

Publicitatea și sponsorizarea transfrontalieră în favoarea tutunului în mediul televizat a fost interzisă încă din 1989, prin Directiva „Televiziune fără frontiere” (89/552/CEE). Aceasta este înlocuită acum de Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale (2010/13/CE), care extinde sfera de aplicare a interdicției la toate formele de comunicare comercială audiovizuală, inclusiv plasarea de produse.

Informații suplimentare despre directivă

În mai 2008, Comisia a publicat un raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind publicitatea la produsele din tutun.

Recomandarea 2003/54/CE a Consiliului privind prevenirea fumatului și inițiativele de îmbunătățire a controlului tutunului acoperă alte forme de promovare a tutunului. Aceasta le recomandă țărilor din UE să interzică utilizarea numelor mărcilor de tutun pe alte produse sau în cadrul altor servicii, mai exact:

  • utilizarea articolelor promoționale și a eșantioanelor de tutun
  • utilizarea și comunicarea de tehnici de promovare a vânzărilor (ex. o reducere, un cadou, o primă sau posibilitatea de a participa la un concurs promoțional sau la un joc)
  • utilizarea panourilor publicitare, a afișelor și a altor tehnici de publicitate interioară sau exterioară (ex. publicitatea pe distribuitoarele automate de produse din tutun)
  • publicitatea în cinematografe și orice alte forme de publicitate, sponsorizare sau activități având intenția directă sau indirectă de a promova produse din tutun.

La nivel internațional, articolul 13 din Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului (CCCT) stabilește obligațiile părților semnatare de a interzice sau limita publicitatea, promovarea și sponsorizarea în favoarea tutunului. În iulie 2007, în cadrul conferinței părților la această convenție, s-a decis să se instituie un grup de lucru însărcinat cu elaborarea unui proiect de orientări cuprinzătoare privind punerea în aplicare a articolul 13 din convenție, acesta urmând, de asemenea, să prezinte recomandări privind elementele esențiale ale unui protocol privind publicitatea, promovarea și sponsorizarea la nivel transfrontalier, destinat să completeze aceste orientări.

Informații suplimentare