Gå til hovedindholdet
Public Health

Evaluering af lovgivningen om bekæmpelse af tobaksrygning

Kommissionen ser i sine evalueringer på, hvordan de eksisterende politikker, prorgrammer og love fungerer. Den bruger evidens til at bedømme, hvor gode resultater, der kommer ud af et initiativ, og tager højde for det, der er blevet forudsagt i forbindelse med tidligere konsekvensanalyser. Evalueringen er mere end blot en vurdering af, hvad der er sket. Den er en gennemgang af, hvad der har fundet sted (og hvis det er relevant, hvordan det hænger sammen med EU-initiativets rolle) og om muligt af, hvor meget der har ændret sig som følge af det. Den har altså til formål (hvor det er muligt) at drage konklusioner om årsagssammenhængen mellem EU-initiativet og de ønskede resultater.

Evalueringen kommer på et tidspunkt, hvor der på ny er voksende interesse i EU for at gøre noget for at bekæmpe tobaksrygning, bl.a. på grund af EU's kræfthandlingsplan. Planen tilskynder til at arbejde for en "tobaksfri generation", hvor mindre end 5 % af befolkningen bruger tobak i 2040 (mod 25 % i dag). Det foreløbige mål er at nå WHO's mål om en relativ reduktion af tobaksforbruget på 30 % inden 2025 sammenlignet med 2010, hvilket svarer til, at ca. 20 % af EU's befolkning har et tobaksforbrug.

Dette websted for politisk høring har fokus på evalueringen af lovgivningen om bekæmpelse af tobaksrygning og vil jævnligt blive opdateret med information om den seneste udvikling og kommende høringer. Det bliver også brugt til at få kontakt med interessentgrupper og opfordre dem til at deltage på en måde, der giver resultater, og reklamere for kommende arrangementer.

Relaterede dokumenter