Gå til hovedindholdet
Public Health

Oversigt

Tobaksforbrug er den største sundhedsrisiko, som kan undgås, og med næsten 700 000 dødsfald om året den vigtigste årsag til for tidlig død i EU. Omkring 50 % af alle rygere dør for tidligt (i gennemsnit 14 år for tidligt).

På trods af store fremskridt de seneste år er antallet af rygere i EU stadig højt – 26 % af den samlede befolkning og 29 % af de unge europæere i alderen 15-24 ryger.

Politiske prioriteter

For at tage hånd om problemet har EU og medlemslandene regeringer startet forskellige tiltag til bekæmpelse af tobaksrygning i form af lovgivning, anbefalinger og – tidligere – oplysningskampagner.

Disse foranstaltninger omfatter bl.a.:

Tiltagene beskytter borgerne mod den skadelige virkning af rygning og andre former for tobaksforbrug, herunder passiv rygning. De skal først og fremmest hjælpe rygere til at holde op eller slet ikke starte. Der lægges særlig vægt på unge rygere, da 93 % af alle rygere begynder at ryge, før de fylder 26.

Produktlovgivning

Set i lyset af den udbredte handel med tobaksvarer på tværs af landegrænser og problemet med forskel mellem de nationale love er det nødvendigt med EU-dækkende regler for disse produkter. Disse regler beskytter forbrugerne i hele EU. Tobaksvaredirektivet har siden maj 2016 reguleret fremstilling, udstilling og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter.

Andre EU-aktiviteter

Internationalt samarbejde

EU arbejder også sammen med sine internationale partnere for at mindske tobaksforbruget på verdensplan. EU-landene er sammen med Europa-Kommissionen aktive partnere i WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC), en juridisk bindende international aftale, som skal mindske sundhedsskaderne og de økonomiske konsekvenser af tobaksforbrug. Konventionens parter afholder konferencer hvert andet år, hvor de træffer afgørelser, vedtager protokoller og udsteder retningslinjer.

EU-kampagner

Kommissionen har tidligere arbejdet på at få borgerne til at holde op med at ryge. Tre EU-dækkende kampagner påpegede den belastning, tobaksforbruget betyder i hele Europa, men siden 2016 har der været fokus på nationale initiativer.