Siirry pääsisältöön
Public Health

Tupakoinnin torjunta

Tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva terveysriski ja yleisin ennenaikaisen kuoleman syy EU:ssa ja aiheuttaa lähes 700 000 kuolemantapausta vuosittain. Noin 50 % tupakoitsijoista kuolee ennenaikaisesti (keskimäärin 14 vuotta aikaisemmin kuin tupakoimattomat).

Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta tupakoitsijoiden määrä on EU:ssa edelleen korkea: 26 % koko väestöstä ja 29 % nuorista (15–24-vuotiaat) tupakoi.

EU:n toimet

EU ja sen jäsenmaat ovat torjuneet tupakointia monin tavoin, muun muassa lainsäädännön, suositusten ja tiedotuskampanjoiden avulla.

Esimerkkejä tupakoinnin torjuntatoimista:

Toimien tavoitteena on suojata kansalaisia tupakoinnin ja muun tupakan käytön haitallisilta vaikutuksilta, myös passiiviselta tupakoinnilta. Keskeisenä pyrkimyksenä on auttaa tupakoitsijoita vähentämään polttamista ja ehkäistä tupakoinnin aloittaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten tupakointiin, sillä 93 % tupakoitsijoista aloittaa polttamisen alle 26-vuotiaina.

Tuotesääntely

Koska tupakkatuotteiden kauppa on erittäin kansainvälistä ja eri maiden lainsäädännöissä saattaa olla eroavuuksia, tarvitaan EU:n laajuisia sääntöjä. Niillä varmistetaan, että kuluttajansuoja on yhtäläinen kaikkialla EU:ssa. Tupakkatuotedirektiivillä on säännelty tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistusta, esittämistapaa ja myyntiä toukokuusta 2016 lähtien.

Muut EU:n toimet

Kansainvälinen yhteistyö

EU tekee yhteistyötä myös kansainvälisten kumppanien kanssa vähentääkseen tupakan kulutusta koko maailmassa. EU-maat ja Euroopan komissio ovat tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen aktiivisia sopimuspuolia. Tämän Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisen sopimuksen tavoitteena on vähentää tupakoinnin terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Sopimuspuolten konferensseja järjestetään joka toinen vuosi. Niissä osapuolet tekevät päätöksiä sekä hyväksyvät pöytäkirjoja ja ohjeita.

EU:n kampanjat

Komissio on kampanjoinut tupakoinnin lopettamisen puolesta. Kolmessa aiemmassa EU:n laajuisessa kampanjassa kiinnitettiin huomiota tupakointiin liittyviin ongelmiin Euroopassa, mutta vuodesta 2016 lähtien pääpaino on ollut kansallisissa aloitteissa.