Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apžvalga

Tabako vartojimas yra didžiausias pavojus sveikatai, kurio galima išvengti, ir yra svarbiausia ankstyvos mirties priežastis ES – dėl to kasmet miršta beveik 700 000 žmonių. Vidutiniškai 14 metų anksčiau miršta apie 50 % rūkančių žmonių.

Nepaisant to, kad pastaraisiais metais padaryta nemaža pažanga, ES rūkančių žmonių vis dar daug: 26 % visų gyventojų ir net 29 % 15–24 metų Europos jaunuolių.

Politiniai prioritetai

Kad padėtis pasikeistų, Europos Sąjunga ir šalių vyriausybės ėmėsi įvairių tabako kontrolės priemonių: rengė teisės aktus, rekomendacijas, o anksčiau – informacines kampanijas.

Šios politikos priemonės pirmiausia yra:

Šiomis priemonėmis siekiama apsaugoti piliečius nuo pavojingo rūkymo ir kitaip vartojamo tabako, įskaitant pasyvųjį rūkymą, poveikio. Itin svarbu tai, kad jomis siekiama padėti mesti rūkyti arba visai nepradėti rūkyti. Labai daug dėmesio skiriama jaunimo rūkymui, nes 93 % rūkančiųjų pradeda rūkyti būdami jaunesni negu 26 metų.

Gaminių reglamentavimas

Atsižvelgiant į didelės apimties tarptautinę prekybą tabako gaminiais ir tikimybę, kad skiriasi nacionaliniai teisės aktai, šiems gaminiams būtinos ES masto taisyklės. Tomis taisyklėmis apsaugomi vartotojai visoje ES. Tabako gaminių direktyva, kuria reglamentuojama tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas bei pardavimas, pradėta taikyti 2016 m. gegužės mėn.

Kita ES veikla

Tarptautinis bendradarbiavimas

ES taip pat bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais, kad mažintų tabako vartojimą pasauliniu mastu. ES šalys drauge su Europos Komisija yra aktyvios PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos partnerės. Tai teisiškai privaloma tarptautinė sutartis, kuria siekiama mažinti tabako vartojimo poveikį sveikatai ir ekonomikai. Konvencijos šalių konferencijos rengiamos kas antrus metus – jose priimami sprendimai, protokolai ir skelbiamos gairės.

ES kampanijos

Komisija anksčiau daug dirbo metimo rūkyti srityje: surengtos trys ES masto kampanijos, skirtos visoje Europoje mažinti tabako vartojimą, tačiau nuo 2016 m. daugiausia dėmesio skiriama nacionalinėms iniciatyvoms.