Skip to main content
Public Health

Õigusaktid

Tubakatoodete direktiiv (2014/40/EL) jõustus 19. mail 2014 ning seda hakati ELi riikides kohaldama alates 20. maist 2016. Direktiiviga määratakse kindlaks tubaka- ja sellega seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevad eeskirjad. Sellisteks toodeteks on sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, piibutubakas, sigarid, sigarillod, suitsuvaba tubakas, elektroonilised sigaretid ja taimsed suitsetatavad tooted.

Direktiiviga:

  • keelatakse sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, millel on eristavad lõhna- või maitseomadused;
  • tehakse tubakatootjatele kohustuslikuks teavitada ELi riike tubakatoodetes kasutatavatest koostisosadest;
  • nõutakse terviseohu hoiatuste lisamist tubaka- ja sellega seonduvate toodete kohta: terviseohu ühendhoiatus (pilt, tekst ja teave suitsetamisest loobumise kohta) peab katma 65% sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka pakendi esi- ja tagaküljest;
  • määratakse kindlaks hoiatuste miinimumsuurus ning keelatakse teatavate tubakatoodete väikepakendid;
  • keelatakse reklaam ja eksitavad elemendid tubakatoodetel, e-sigarettidel ja taimsetel suitsetatavatel toodetel;
  • võetakse kasutusele kogu ELi hõlmav tuvastamis- ja jälgimissüsteem, et võidelda ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise vastu;
  • võimaldatakse ELi riikidel keelata tubaka- ja sellega seonduvate toodete müük internetis;
  • kehtestatakse e-sigarettide ohutus-, kvaliteedi- ja teatamisnõuded, ning
  • kohustatakse tootjaid ja importijaid teavitama ELi riike uudsetest tubakatoodetest enne nende turule laskmist ELis.

 

infograph_s.jpg

Üldteave

Koostisosad ja eralduvad ained

Märgistus ja pakend

Elektroonilised sigaretid

Ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemine