Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Reguliranje proizvoda

Direktiva o duhanskim proizvodima(2014/40/EU) stupila je na snagu 19. svibnja 2014., a počela se primjenjivati u državama članicama EU-a 20. svibnja 2016. Direktivom se utvrđuju odredbe kojima se uređuje proizvodnja, predstavljanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda. Ti proizvodi obuhvaćaju cigarete, duhan za motanje, duhan za lulu, cigare, cigarilose, bezdimni duhan, elektroničke cigarete i biljne proizvode za pušenje.

Direktivom se posebno:

  • zabranjuju cigarete i duhan za motanje sa svojstvenim aromama,
  • od duhanske industrije zahtijeva da države članice EU-a obavješćuje o sastojcima upotrijebljenima u duhanskim proizvodima,
  • propisuje navođenje zdravstvenih upozorenja na duhanskim i srodnim proizvodima. Cjelokupno zdravstveno upozorenje (slika, tekst i informacije o prestanku pušenja) mora pokrivati 65 % prednje i stražnje strane pakiranja u kojima se prodaju cigarete i duhan za motanje,
  • određuju najmanje dimenzije upozorenja i zabranjuju mala pakiranja određenih duhanskih proizvoda,
  • zabranjuju promotivni i obmanjujući elementi na duhanskim proizvodima, elektroničkim cigaretama i biljnim proizvodima za pušenje,
  • uvodi sustav praćenja i pronalaženja na razini EU-a radi suzbijanja nezakonite trgovine duhanskim proizvodima,
  • državama članicama EU-a omogućuje da zabrane internetsku prodaju duhanskih i srodnih proizvoda,
  • utvrđuju zahtjevi u pogledu sigurnosti, kvalitete i obavješćivanja za elektroničke cigarete,
  • obvezuje proizvođače i uvoznike da države članice EU-a obavješćuje o novim duhanskim proizvodima prije njihova stavljanja na tržište EU-a.

 

infograph_s.jpg

Općenito

Sastojci i emisije

Označivanje i pakiranje

Elektroničke cigarete

Borba protiv nezakonite trgovine