Skip to main content
Public Health

Gaminių reglamentavimas

2014 m. gegužės 19 d. įsigaliojusi Tabako gaminių direktyva (2014/40/ES) nuo 2016 m. gegužės 20 d. taikoma ES šalyse. Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojama tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas. Tie gaminiai – tai cigaretės, sukamasis tabakas, pypkių tabakas, cigarai, cigarilės, bedūmis tabakas, elektroninės cigaretės ir augaliniai rūkomi gaminiai.

Visų pirma šia direktyva:

  • draudžiamos būdingo kvapo ir skonio cigaretės ir sukamasis tabakas,
  • reikalaujama, kad tabako pramonės įmonės praneštų ES šalims apie sudedamąsias tabako gaminių dalis,
  • reikalaujama, kad ant tabako ir susijusių gaminių pakuočių būtų įspėjimai apie pavojų sveikatai. kombinuoti spėjimai (vaizdiniai, tekstiniai ir informacija apie tai, kaip mesti rūkyti) privalo užimti 65 % cigarečių ir sukamojo tabako pakuočių priekinės ir galinės dalies,
  • nustatomas minimalus įspėjimų dydis ir draudžiamos mažos tam tikrų tabako gaminių pakuotės,
  • draudžiami reklaminiai ir klaidinantys elementai ant tabako gaminių, e. cigarečių ir augalinių rūkomų gaminių,
  • įvedama ES masto sekimo ir stebėjimo sistema siekiant kovoti su neteisėta prekyba tabako gaminiais,
  • ES šalims leidžiama drausti prekybą tabako ir susijusiais gaminiais internetu,
  • nustatomi saugos, kokybės ir pranešimo reikalavimai, taikomi elektroninėms cigaretėms,
  • gamintojai ir importuotojai įpareigojami pranešti ES šalims apie naujus tabako gaminius prieš juos pateikiant ES rinkai.

 

infograph_s.jpg

Bendroji informacija

Sudedamosios dalys ir išsiskiriančios medžiagos

Ženklinimas ir pakavimas

Elektroninės cigaretės

Kova su neteisėta prekyba