Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Tabakas izstrādājumu regulējums

Tabakas izstrādājumu direktīva 2014/40/ES stājās spēkā 2014. gada 19. maijā, un no 2016. gada 20. maija tā ir piemērojama dalībvalstīs. Direktīvā ir noteikumi par tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu. Tie attiecas, piemēram, uz cigaretēm, tinamo tabaku, pīpes tabaku, cigāriem, cigarillām, bezdūmu tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un smēķēšanai paredzētiem zāļu maisījumiem.

Proti, direktīvā:

  • ir aizliegtas aromatizētas cigaretes un aromatizēta tinamā tabaka,
  • ir paredzēts, ka tabakas ražotājiem jāziņo ES valstīm par tabakas izstrādājumu sastāvdaļām,
  • ir pieprasīts, lai uz tabakas un tās izstrādājumu iepakojuma būtu brīdinājums par ietekmi uz veselību: brīdinājumiem, ko veido attēls, teksts un informācija par smēķēšanas pārtraukšanas iespējām, jāaizņem 65 % no cigarešu un tinamās tabakas paciņas virsmas priekšpusē un mugurpusē,
  • ir noteikts, kādiem jābūt brīdinājumu minimālajiem izmēriem, un aizliegts dažus tabakas izstrādājumus pārdot mazos iepakojumos,
  • ir aizliegts uz tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un smēķēšanai paredzētiem augu izcelsmes izstrādājumiem izvietot reklāmas elementus un maldinošu informāciju,
  • ir ieviesta ES mēroga izsekojamības sistēma, lai cīnītos pret tabakas izstrādājumu nelegālu tirdzniecību,
  • dalībvalstīm ir atļauts aizliegt tabakas un tās izstrādājumu pārdošanu internetā,
  • ir izklāstītas drošuma, kvalitātes un paziņošanas prasības attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm,
  • ir noteikts, ka ražotājiem un importētājiem ir pienākums paziņot ES valstīm par jauna veida tabakas izstrādājumiem, iekams viņi tos laiž ES tirgū.

 

infograph_s.jpg

Vispārīga informācija

Sastāvdaļas un emisijas

Marķējums un iepakojums

Elektroniskās cigaretes

Pasākumi pret nelikumīgu tirdzniecību