Skip to main content
Public Health

Regolament dwar il-prodotti

Id-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk (2014/40/EU) daħlet fis-seħħ fid-19 ta' Mejju 2014 u saret applikabbli fil-pajjiżi tal-UE fl-20 ta' Mejju 2016. Id-Direttiva tistipola r-regoli li jmexxu l-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati. Dawn jinkludu sigaretti, tabakk tal-brim, tabakk tal-pipa, sigarri, sigarri żgħar, tabakk ta' bla duħħan, sigaretti elettroniċi u prodotti erbali għat-tipjip.

B’mod partikolari, id-Direttiva:

  • tipprojbixxi s-sigaretti u t-tabakk tal-brim b'togħmiet karatterizzanti
  • teħtieġ l-industrija tat-tabakk biex tirrapporta lill-pajjiżi tal-UE dwar l-ingredjenti użati fil-prodotti tagħha
  • tirrikjedi li jidhru avviżi dwar is-saħħa fuq il-pakketti tat-tabakk u prodotti relatati: l-avviżi dwar is-saħħa kkombinati (stampa, test u informazzjoni dwar kif tieqaf mit-tipjip) iridu jiksu 65% minn quddiem u wara tal-pakketti tas-sigaretti u tat-tabakk tal-brim
  • tistipula daqsijiet minimi għall-avviżi u tipprojbixxi l-pakketti żgħar għal ċerti prodotti tat-tabakk
  • tipprojbixxi elementi promozzjonali u qarrieqa dwar il-prodotti tat-tabakk, is-sigaretti elettroniċi u l-prodotti erbali għat-tipjip
  • iddaħħal trekkjar u traċċar fl-UE kollha biex tegħleb il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk
  • tippermetti lill-pajjiżi tal-UE biex jipprojbixxu bejgħ fuq l-internet tat-tabakk u prodotti relatati
  • tistabbilixxi rekwiżiti ta’ sigurtà, kwalità u ta’ notifika għas-sigaretti elettroniċi
  • tobbliga lill-manifatturi u l-importaturi biex jinnotifikaw lill-pajjiżi tal-UE dwar prodotti ġodda tat-tabakk qabel iqegħduhom fis-suq tal-UE

 

infograph_s.jpg

Ġenerali

Ingredjenti u emissjonijiet

Tikkettar u ppakkjar

Sigaretti elettroniċi

Ittekiljar tal-kummerċ illeċitu