Skip to main content
Public Health

Regelgeving tabaksproducten

Sinds 20 mei 2016 is de tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU van toepassing in alle EU-landen. Die bevat regels voor de productie, verpakking en verkoop van tabak en verwante producten. Het gaat daarbij onder meer om sigaretten, shag (roltabak), pijptabak, sigaren, cigarillo’s, niet voor roken bestemde tabaksproducten, elektronische sigaretten en kruidensigaretten.

Enkele van de belangrijkste bepalingen:

  • verbod op sigaretten en shag met aroma’s
  • verplichting voor de tabaksindustrie om de EU-landen in te lichten over de ingrediënten van hun producten
  • verplichte gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen: tekst, beeld en informatie over stoppen met roken moeten samen 65% van de voor- en achterkant van pakjes sigaretten en shag bedekken
  • minimumgrootte voor waarschuwingen en verbod op kleine verpakkingen voor bepaalde tabaksproducten
  • verbod op reclame en misleidende elementen op tabaksproducten, elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducte n
  • invoering van een EU-wijd systeem voor “tracking and tracing” om de illegale handel aan te pakken
  • mogelijkheid voor de EU-landen om de internetverkoop van tabak en verwante producten te verbieden
  • veiligheids- en kwaliteitsnormen voor elektronische sigaretten
  • meldplicht voor producenten en importeurs aan de EU-landen vóórdat nieuwe tabaksproducten op de EU-markt worden gebracht

 

infograph_s.jpg

Algemeen

Ingrediënten en emissies

Etikettering en verpakking

Elektronische sigaretten

Aanpak van illegale handel