Skip to main content
Public Health

Aplinka be dūmų

Kukliausiais skaičiavimais, 2002 m. Europos Sąjungoje nuo tabako dūmų poveikio iš viso mirė daugiau kaip 79 000 suaugusiųjų (iš jų 19 000 nerūkančiųjų) – apie 72 000 poveikį patirdavo namuose, 7 300 – darbe.

2009 m. kovo mėn. „Eurobarometro“ apklausos (3 MB) duomenimis, 84 proc. ES piliečių remia draudimą rūkyti biuruose ir kitose uždarose darbo patalpose, 79 proc. pritaria draudimui rūkyti restoranuose, o 61 proc. baruose ir užeigose.

ES piliečių apsauga nuo pasyviojo rūkymo

2009 m. Tarybos rekomendacija buvo sugriežtinti teisės aktai dėl draudimo rūkyti viešosiose erdvėse, taip pat ES bendradarbiavimas tabako kontrolės srityje.

Remiantis 2013 m. įgyvendinimo ataskaita, 17 ES šalių yra priėmusios išsamius teisės aktus dėl draudimo rūkyti. Griežčiausios nuostatos galioja Airijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Vengrijoje – šiose valstybėse visiškai uždrausta rūkyti uždarose viešosiose vietose, visuomeniniame transporte ir darbovietėse. Daromos tik labai nedidelės išimtys.

Apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktai. Padėtis ES

2013 m. vasario mėn. Komisija paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiama, kaip įgyvendinama 2009 m. Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be dūmų. Ataskaitoje teigiama, kad:

  • Visos ES šalys yra priėmusios piliečių apsaugos nuo tabako dūmų poveikio priemonių, tačiau nacionalinės priemonės labai skiriasi.
  • Kai kuriose ES šalyse itin sunku įgyvendinti sudėtingus teisės aktus (t. y. teisės aktus, kuriuose numatyta daug išimčių).
  • Nuo 2009 m. iki 2012 m. sumažėjo faktiniai ES piliečių pasyviojo rūkymo rodikliai (pvz., baruose ir užeigose besilankančių piliečių pasyviojo rūkymo rodiklis sumažėjo nuo 46 proc. iki 28 proc., o restoranuose besilankančių žmonių atveju šis rodiklis sumažėjo nuo 31 proc. iki 14 proc.).
  • Belgija, Ispanija ir Lenkija – tai šalys, kuriose priėmus visa apimančius teisės aktus pavyko greitai ir labai stipriai sumažinti pasyviojo rūkymo rodiklius.
  • Apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktų poveikis sveikatai pajuntamas iš karto – mažėja širdies ligų ir gerėja kvėpavimo takų sveikatos būklė, o apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktų poveikis ekonomikai yra teigiamas arba neutralus.

Faktiniai poveikio ES piliečiams, besilankantiems viešose maitinimo įstaigose, rodikliai vertinami ir naudojantis „Eurobarometro“ apklausomis. Remiantis naujausiais duomenimis (2017 m.), faktiniai ES piliečių pasyviojo rūkymo rodikliai dar sumažėjo iki 20 proc. baruose ir užeigose ir iki 9 proc. restoranuose.

Skaitykite ataskaitą, kurioje apžvelgiami įvairūs ES taikomi apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktai.

Tarybos rekomendacija

Po konsultacijų ir teisėkūros proceso 2009 m. lapkričio 30 d. priimta Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be dūmų, kurioje ES šalys raginamos imtis veiksmų šiose trijose pagrindinėse srityse:

  • per trejus metus nuo rekomendacijos priėmimo priimti ir įgyvendinti teisės aktus, kuriais piliečiai būtų visapusiškai ginami nuo tabako dūmų poveikio uždarose viešosiose vietose, darbovietėse ir visuomeniniame transporte;
  • griežtinti apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktus pagalbinėmis priemonėmis, pvz., vaikų apsaugos, pastangų mesti rūkyti rėmimo ir įspėjamojo tabako gaminių pakuočių ženklinimo priemonėmis;
  • stiprinti ES lygmens bendradarbiavimą, sukuriant nacionalinių tabako kontrolės informacinių centrų tinklą.

Pranešimai spaudai

Susiję dokumentai