Skip to main content
Public Health

Imunizácia detí

Imunizácia predstavuje bezpečný a nákladovo efektívny spôsob ochrany ľudí – predovšetkým dojčiat a malých detí – pred určitými infekčnými ochoreniami. Všetky krajiny EÚ majú harmonogram očkovania, v ktorom sa odporúčajú očkovacie látky pre rôzne vekové kategórie detí.

Napriek tomu existuje v Európe množstvo detí, ktoré neboli zaočkované a môžu sa nakaziť potenciálne životunebezpečnými chorobami. Ak chceme zabrániť vážnym dôsledkom chýbajúceho očkovania, kľúčové je zabezpečiť, aby každá komunita nebola len pripravená, ale aj dobre informovaná.

Zabezpečenie rovnakého prístupu k vakcínam, ktoré ľudí chránia, je dôležité, ale rovnako dôležité je aj odstraňovať mýty, šíriť vedecké argumenty a zabezpečiť, aby ľudia chápali význam vakcín v jednotlivých fázach života.

Zlepšovanie miery imunizácie detí na úrovni EÚ

V nadväznosti na dohodu o potrebe posilnenia imunizácie detí na úrovni EÚ v záveroch Rady o imunizácii detí z roku 2011 Komisia v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskou agentúrou pre lieky (EMA) podporuje krajiny EÚ formou:

  • poradenstva o najlepších postupoch v prípade prepuknutia chorôb, ktorým je možné predísť očkovaním,
  • financovania projektov imunizácie prostredníctvom programu v oblasti zdravia,
  • zlepšovania údajov na monitorovanie zaočkovanosti (prostredníctvom siete EUVAC),
  • povzbudzovania európskych združení zdravotníckych pracovníkov, aby medzi rodičmi propagovali imunizáciu detí,
  • poskytovania objektívnych informácií založených na dôkazoch zdravotníckym pracovníkom (napr. európskych verejných hodnotiacich správ).