Skip to main content
Public Health

Barnvaccinationer

Vaccination är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att skydda människor – särskilt spädbarn och småbarn – mot vissa infektionssjukdomar. Alla EU-länder har vaccinationsprogram med rekommendationer om vilka vaccinationer barn bör få och i vilken ålder.

Men många barn vaccineras inte och riskerar att drabbas av sjukdomar som kan vara livshotande. Det räcker inte med att ge alla tillgång till vaccin. Information är minst lika viktigt.

Vi måste avslöja myter, främja vetenskapligt grundade argument och se till att alla förstår vikten av vaccinationer under hela livet.

Fler barn i EU ska vaccineras

EU lovade 2011 att se till att fler barn vaccineras (rådets slutsatser om immunisering av barn). EU-kommissionen, Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) hjälper EU-länderna genom att

  • ge dem råd om hur man bäst hanterar utbrott av vaccinerbara sjukdomar
  • finansiera vaccinationsprojekt genom folkhälsoprogrammet
  • samla och sprida kunskap och följa upp vaccinationstäckningen (via Euvac-nätverket)
  • uppmuntra europeiska organisationer för vårdpersonal att förklara för föräldrar hur viktigt det är att vaccinera barnen
  • ge objektiv och evidensbaserad information till vårdpersonal (t.ex. via europeiska utredningsprotokoll).