Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Ľudský papilomavírus (HPV)

Pre ženy vo veku 15 – 44 rokov v EÚ predstavuje rakovina krčka maternice druhé najrozšírenejšie zhubné ochorenie po rakovine prsníka. Rakovinu krčka maternice spôsobujú niektoré kmene ľudského papilomavírusu (HPV). Podľa rôznych štúdii sa jeho prítomnosť preukázala vo viac ako 90 % prípadoch ochorenia.

Existujú vakcíny, ktoré môžu zabrániť infekcii druhmi HPV spôsobujúcimi rakovinu najčastejšie. Krajiny s programami skríningu rakoviny krčka maternice majú výrazne nižší výskyt rakoviny krčka maternice a nižšiu mieru úmrtnosti.

EÚ povolila tri vakcíny proti ľudskému papilomavírusu (HPV)

Po schválení zo strany vedeckého výboru Európskej agentúry pre lieky povolila EÚ uvedenie troch vakcín proti vírusu HPV na trh. Tieto vakcíny bránia infekciám hlavnými kmeňmi vírusu HPV, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, a sú to:

Úsilie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb v boji proti vírusu HPV

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) poskytuje informácie o víruse HPV a rakovine krčka maternice.

Skríning rakoviny

Vakcíny proti HPV neposkytujú 100 % ochranu pred rakovinou krčku maternice a očkovanie nenahrádza pravidelný skríning krčka maternice. Vnútroštátne orgány by mali pred zavedením očkovania proti HPV vykonať organizovaný skríning krčka maternice v celej populácii založený na vyšetreniach formou PAP steru. V tomto skríningu by sa mali zohľadniť Európske usmernenia pre zabezpečovanie kvality v oblasti skríningu rakoviny krčka maternice.

Latest updates