Skip to main content
Public Health

Influenza

Vaccination spiller en afgørende rolle i beskyttelsen af mennesker mod influenza. Det skønnes, at vaccination i EU mod sæsonbetinget influenza alene forhindrer op til 37 000 dødsfald hvert år.

Vaccination mod influenza anbefales i høj grad for risikogrupper. Disse grupper omfatter ældre mennesker, gravide og børn og voksne med enten et svækket immunsystem eller en kronisk sygdom, som har større risiko for at udvikle en alvorlig form af sygdommen.

Vacciner mod sæsoninfluenza

Da der hvert år udvikles sæsonbetinget influenza, skal vaccinationerne foretages årligt, hvis det skal sikres, at de virker. I 2014 offentliggjorde Europa-Kommissionen et arbejdsdokument med en foreløbig analyse af fremskridtene inden for gennemførelsen af Rådets henstilling om vaccination mod sæsoninfluenza, hvori EU-landene kraftigt opfordres til at forpligte sig til hvert år at vaccinere 75 % af risikogrupperne mod sæsoninfluenza.

For at sikre at borgerne har adgang til sikre og effektive vacciner, samarbejder Kommissionen med:

Pandemivacciner

Når en pandemi opstår, hjælper Kommissionen EU-landene med at koordinere deres indsatser, herunder vaccinationsrelaterede foranstaltninger. I 2009 medvirkede den f.eks. til udviklingen af de nationale vaccinationsstrategier, da der var udbrud af pandemien H1N1-influenza (svineinfluenza).

Den 29. marts 2019 underskrev 15 EU-lande og Kommissionen rammeaftaler med virksomheden Seqirus om produktion og levering af vacciner mod pandemisk influenza under den fælles indkøbsaftale om medicinske modforanstaltninger. Disse aftaler sikrer primært EU-borgere adgang til vacciner mod pandemisk influenza i disse EU-lande, som repræsenterer omkring halvdelen af EU's befolkning, i tilfælde af en influenzapandemi.

Supplerende oplysninger:

Da man først kan udvikle vacciner, efter at virussen er blevet identificeret (og det kan tage flere måneder), har Kommissionen sammen med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) taget initiativ til at fremskynde proceduren for markedsføringstilladelsen, når der er erklæret udbrud af en pandemi.

Kommissionen arbejder også sammen med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og andre relevante interessenter om at skabe et effektivt system til overvågning af bivirkninger, når en vaccine er taget i brug.