Skip to main content
Public Health

Influensa

Vaccination spelar en central roll när det gäller att skydda människor mot influensa. I EU räknar man med att enbart vaccineringen mot säsongsinfluensa kan förhindra upp till 37 000 dödsfall varje år.

Vaccinering mot influensa rekommenderas starkt för riskgrupper som äldre, gravida och barn samt vuxna med försvagat immunförsvar eller kroniska sjukdomar eftersom de löper större risk att utveckla en allvarlig form av influensa.

Vaccin mot säsongsinfluensa

Influensaviruset förändras från år till år och därför måste man vaccinera sig varje år för att ha ett fullgott skydd. År 2014 lade kommissionen fram en analys av hur EU-länderna har följt rådets rekommendation om vaccination mot säsongsinfluensa, som går ut på att 75 procent av riskgrupperna ska vaccineras mot säsongsinfluensa varje år.

För att se till att alla i EU får tillgång till säkra och effektiva vacciner samarbetar kommissionen med

Vaccin vid influensapandemier

När en pandemi bryter ut hjälper kommissionen EU-länderna att samordna sina insatser, bland annat när det gäller vaccin. År 2009 hjälpte kommissionen till med att ta fram nationella vaccinationsstrategier mot svininfluensa.

Den 29 mars 2019 undertecknade 15 EU-länder och kommissionen ramavtal med företaget Seqirus för produktion och leverans av influensavaccin enligt avtalet om gemensam upphandling av medicinska motåtgärder. Avtalen garanterar att invånarna i dessa länder (cirka hälften av EU:s befolkning) får tillgång till vaccin i händelse av en influensapandemi.

Läs mer

Ett vaccin kan börja utvecklas först när viruset har identifierats, vilket kan ta flera månader. Därför har kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten infört möjligheter att snabba på godkännandeförfarandet för vaccin när en pandemi har konstaterats.

Kommissionen samarbetar också med Europeiska läkemedelsmyndigheten, Europeiska smittskyddsmyndigheten och andra aktörer för att effektivt övervaka biverkningarna när ett vaccin väl börjar användas.