Skip to main content
Public Health

Проекти

Новаторски проекти за стимулиране на развитието на здравеопазването могат да получат средства от ЕС по линия на здравната програма в рамките на изпълнението на здравната стратегия на ЕС.

От 2005 г. Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, се занимава с поканите за предложения за проекти и отпускането на безвъзмездни средства, организира конференции и поддържа връзки с бенефициентите на средства по здравната програма.

Европейската комисия получи също така допълнително финансиране от Европейския парламент за проект относно ваксинацията: проект за осведоменост, комуникация и доверие на пациентите и специалистите (VAC-PACT)