Skip to main content
Public Health

Projekty

Inovačné projekty na podporu rozvoja zdravia môžu získať finančné prostriedky EÚ z programu v oblasti zdravia v rámci vykonávania stratégie EÚ v oblasti zdravia.

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov od roku 2005 vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov na projekty a granty, organizuje konferencie a zodpovedá za vzťahy s príjemcami finančnej pomoci z programu v oblasti zdravia.

Európska komisia dostala od Európskeho parlamentu aj dodatočné finančné prostriedky na projekt v oblasti vakcinácie: projekt v oblasti informovanosti, komunikácie a dôvery pacientov a odborníkov (VAC-PACT)