Skip to main content
Public Health

Projekt

Innovativa projekt på folkhälsoområdet kan få EU-finansiering från folkhälsoprogrammet för att bidra till målen i EU:s folkhälsostrategi.

Sedan 2005 sköter genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor ansökningsomgångarna för projekten, förvaltar bidragen, organiserar konferenser och sköter kontakterna med dem som har fått bidrag.

EU-kommissionen har också fått ytterligare finansiering från Europaparlamentet för ett projekt för att öka tilltron till vacciner: VAC-PACT