Skip to main content
Public Health

Projekty

Inovační projekty na podporu rozvoje v oblasti zdraví mohou čerpat finanční prostředky z programu pro zdraví v rámci provádění související strategie EU .

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele od roku 2005 zveřejňuje výzvy k předkládání návrhů na projekty, vypisuje granty, pořádá konference a buduje vztahy se subjekty, které těchto prostředků využívají.