Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 apríl 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Communication from the Commission on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier soc