Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 február 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

"Effective cancer control saves lives, money and time – quality in the core" - New Guide gives recommendations on how to boost cancer control in Europe