Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 marec 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

The European Reference Networks celebrate their 3 years of life, bringing together more than 900 highly-specialised healthcare units from over 300 hospitals in 26 EU coun