Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 január 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

First EU citizens using ePrescriptions in other EU country