Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 máj 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Guidelines on paper version of the EU Digital COVID Certificate