Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 február 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on Equity of access to health care services and European health indicator on equity of access to dental care services updated with most recent Eurostat statis