Skip to main content
Public Health
Meddelelse16 Oktober 2017Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Indicators on hospital beds updated with 2015 data (ECHI 62)